THIS PAGE HAS BEEN MOVED
If you are not redirected to its new location in a few seconds, please click here
DON'T FORGET TO UPDATE YOUR BOOKMARKS!

Community Self Management, Empowerment and Development
English version of this poem
 .
.
..........
.
Gå till folket
Poem by Lau Tsu
translated by Amanda's friend
edited by Phil Bartle
––»
 
till folket;
Lev bland dem;
Älska dem;
Lär av dem;
Starta där de är;
Arbeta med dem;
Bygg på det de har.
Men från de bästa av ledare,
När uppgiften är slutförd,
Arbetet utfört,
Kommer folket utropa:
"Vi har gjort det själva"
                              Lao Tsu
.
––»«––