THIS PAGE HAS BEEN MOVED
If you are not redirected to its new location in a few seconds, please click here
DON'T FORGET TO UPDATE YOUR BOOKMARKS!


English version of this document
,
,
.......
.
Đến với họ
Thơ bởi Lau Tsu 
Tao Te Ching, Chương 17 
Dịch bởi Thanh Nguyen 
Biên tập lại bởi Phil Bartle, PhD
.
Đến
với họ;
Sống với họ;
Yêu họ;
Học từ họ;
Bắt đầu từ nơi họ đang ở;
Làm việc với họ;
Xây dựng trên những gì họ có.
. . . 
Nhưng là một người dẫn dắt giỏi,
Khi nhiệm vụ hoàn thành,
Công việc hoàn chỉnh,
Là lúc mọi người nhận ra rằng:
"Họ đã tự mình hoàn tất nó"
                                          Lao Tsu
.
––»«––
.
Cuối trang
Bản quyền 1967, 1987, 2007, bởi Phil Bartle
Từ khoá
Nghiên cứu Akan
Ghi chú bài thuyết trình về Xã hội học
Các khoá đào tạo
Nếu bạn sao chép văn bản từ trang này, xin hãy đề cập đến tên tác giả và kết nối với đường dẫn www.scn.org/cmp
Liên hệ với chúng tôi
Sơ đồ web Trang chủ
Cập nhật: 2009.02.21.